Σίνα 21 Άγιος Δημήτριος
Αθήνα Τ.Κ. 173 41
Δευτ. - Παρασκ. 9.00 - 14.00
Service 24 ωρες/365 ημέρες
+30 210 9959128
Telepost - Εφαρμογή σωληνωτού ταχυδρομείου σε βιομηχανίες

Exclusive Representatives of Telecom Netherlands.

TELEPOST has partnered with several Pneumatic Tube manufacturers in Europe and the last years has been working exclusively with TELECOM in the Netherlands.

Telecom as a manufacturer deals is specialist in hospitals Systems and sells its systems in about 40 countries. Following is a quality assurance and management program in accordance with the highest Japanese standards (more stringent than ISO). Telecom is the only supplier that is allowed to supply Japanese hospitals that require the highest quality assurance worldwide. Therefore they must follow the Japanese structure of ISO version.