Παραγγελίες, τιμολόγια, εσωτερικά σημειώματα και καρτέλες μεταφέρονται αυτόματα και πολύ γρήγορα. Δεν χρειάζεται πια να σηκώνεστε από το γραφείο σας κάθε τρεις και λίγο για να πάτε στο άλλο τμήμα όλα γίνονται αυτόματα με μεγάλη ταχύτητα…

Και ξεκουράζεσαι Και Κερδίζεις!