ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Δυναμικό και σχεδιασμένο με σκοπό την αποτελεσματικότητα, την ταχύτητα και το χαμηλό κόστος, ένα σωληνωτό ταχυδρομείο ελευθερώνει το νοσηλευτικό προσωπικό από την πίεση της δουλειάς, ώστε να ασχολείται περισσότερο με τους ασθενείς. Στο παρελθόν, η μεταφορά δειγμάτων αίματος και των άλλων δειγμάτων σε ένα νοσοκομείο γινόταν χειροκίνητα, με αποτέλεσμα να χάνεται άσκοπος χρόνος και τα δείγματα να υφίστανται τον κίνδυνο της μεταφοράς. Πλέον όλα αυτά έχουν αλλάξει και η μεταφορά δειγμάτων αίματος μπορεί να λάβει χώρα με ασφάλεια και με τη μέγιστη ταχύτητα.

Η βολίδα (κάψουλα) ταξιδεύει μέσα στους σωλήνες με ταχύτητα 4-7 μέτρα/δευτερόλεπτο.

Το δίκτυο των σωληνώσεων επιτρέπει την ελεύθερη επιλογή των προορισμών. Η μεταφορά δειγμάτων αίματος και άλλων δειγμάτων γίνεται γρήγορα, αθόρυβα και κοστίζει σημαντικά λιγότερο από οποιαδήποτε άλλη κλασική μέθοδο. Ειδικού τύπου σταθμοί έχουν αναπτυχθεί για τις υπηρεσίες υγείας, με μεγάλη προσοχή στην επιλογή των υλικών και την ανάπτυξη του συστήματος. Επίσης, ένα σωληνωτό ταχυδρομείο μπορεί να ενώσει τα διάφορα τμήματα ενός νοσοκομείου ή μιας κλινικής μεταξύ τους έτσι ώστε να υπάρχει άμεση και ταχύτατη αλληλεπίδραση.

Για παράδειγμα, δεν υπάρχει διαφυγή αέρα σε σημεία που δεν επιτρέπεται, όπως π.χ. στα χειρουργεία. Τα υλικά καθαρίζονται εύκολα και αντέχουν σε χημικές ουσίες. Αποστολές ευαίσθητων αντικειμένων, όπως δείγματα αίματος και ιστών, γίνονται χωρίς κανέναν απολύτως κίνδυνο. Η μεταφορά και παραλαβή τους γίνεται εγγυημένα, χωρίς τον παραμικρό κραδασμό.

Στα νοσοκομεία, τα σωληνωτά ταχυδρομεία χρησιμοποιούνται για την αποστολή:

  • Δειγμάτων στα εργαστήρια.
  • Ακτινογραφιών.
  • Φιαλών αίματος από την τράπεζα αίματος.
  • Αναλύσεων από το χειρουργείο στο παθολογικό.
  • Δελτία διαιτολογίου στην κουζίνα.
  • Φάρμακα από το φαρμακείο.
  • Εσωτερικό ταχυδρομείο.
  • Αποτελέσματα εργαστηρίου.
  • Έγγραφα από τη reception.
  • Μικροαντικείμενα κ.λπ.

Τα κτήρια των νοσοκομείων δεν είναι βέβαια ίδια μεταξύ τους, γι’ αυτό η ανάπτυξη των σωληνωτών ταχυδρομείων είναι ευέλικτη και σύμφωνη με τις ειδικές απαιτήσεις των κτηρίων.

Οι αποστάσεις δεν αποτελούν πρόβλημα και οι σωλήνες μπορούν να τοποθετηθούν έξω από το κτήριο ή και υπογείως.