Σίνα 21 Άγιος Δημήτριος
Αθήνα Τ.Κ. 173 41
Δευτ. - Παρασκ. 9.00 - 14.00
Service 24 ωρες/365 ημέρες

ΓΡΑΦΕΙΑ

Τα Σωληνωτά Ταχυδρομεία σε γραφεία βρίσκουν εφαρμογή στη μεταφορά των εγγράφων. Παραγγελίες, τιμολόγια, εσωτερικά σημειώματα και καρτέλες μεταφέρονται αυτόματα και πολύ γρήγορα. Δεν χρειάζεται να σηκώνεστε πια από το γραφείο σας κάθε τρεις και λίγο για να πάτε στο άλλο τμήμα, στον άλλο όροφο ή στο άλλο κτήριο· όλα γίνονται αυτόματα με τη μέγιστη ταχύτητα. Συγκεκριμένα, η βολίδα τρέχει με 6 μέτρα το δευτερόλεπτο.

Τα Σωληνωτά Ταχυδρομεία δεν έχουν περιορισμό στην απόσταση που μπορούν να διανύσουν και μπορούν να ενώσουν διαφορετικά γραφεία, τμήματα, ορόφους, ακόμη και κτήρια. Υπάρχουν διάφορα ήδη συστημάτων για να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη.

Για τις τράπεζες έχουμε αναπτύξει συστήματα ασφαλείας, τα οποία κάνουν εφικτή τη λειτουργία του «ανοικτού γκισέ». Η μεταφορά των χρημάτων και των παραστατικών γίνεται αθόρυβα, γρήγορα και με ασφάλεια σε όλα τα μέρη της τράπεζας.

Όλα τα συστήματα είναι σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια. Υπάρχουν διαφορετικού χρώματος βολίδες για διαφορετικούς προορισμούς, καθώς και βολίδες που κλειδώνουν.

Κάθε εφαρμογή μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στο αρχιτεκτονικό και λειτουργικό στυλ του καταστήματος.

Παραθέτουμε μερικές εφαρμογές, προτάσεις και λύσεις:

  • Το σύστημα αυτόματων σταθμών για μεγάλη συχνότητα αποστολών.
  • Την οριζόντια λήψη βολίδων πάνω στο γραφείο.
  • Τη διασύνδεση «ιδιωτικών χώρων» για την πραγματοποίηση διακριτικών συναλλαγών.