ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Πολύ συχνά μια καρτέλα πελάτη αλλάζει χέρια και τμήματα μέσα σε ένα συνεργείο. Μερικές φόρες και μικρά ανταλλακτικά, όπως και χρεώσεις ανά πελάτη που θα πρέπει να μεταβληθούν.  Συνήθως το τμήμα των ανταλλακτικών με το ταμείο και το λογιστήριο πρέπει να επικοινωνούν συχνά μέσα στη μέρα. Ας το κάνουμε πιο εύκολο με το Σωληνωτό Ταχυδρομείο!