ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Δείγματα όπως σιτάρι, αίματα, λάδια, μεταλλεύματα, τροφές, σκόνες, εκτυπώσεις κ.α. μπορούν εύκολα και γρήγορα να φτάσουν από την παράγωγη στο χημείο για τον ποιοτικό έλεγχο που χρειάζεται. Όταν μιλάμε για συχνή μεταφορά δειγμάτων προς έλεγχο στο εργαστήριο, το σωληνωτό ταχυδρομείο είναι ο καλύτερος τρόπος για να μην σπαταλάς τον χρόνο σου και την παραγωγή σου.