ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ

Ο χρόνος είναι χρήμα και εμείς δεν έχουμε καιρό για χάσιμο! Όταν τα πράγματα πρέπει να παραδοθούν άμεσα, τότε μία είναι η λύση. Τα Σωληνωτά Ταχυδρομεία βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορες και ποικίλες περιπτώσεις. Όπως μεταφορές μικρών εξαρτημάτων, γυαλιά, έγγραφα, πρώτες ύλες,κτλ.