Kullanım Şartları


Www.telepostsystems.com.tr web sitesinde bulunan herhangi bir bilgiyi kullanmadan önce kullanım koşullarını okumak gerekir.

İthalat

Kullanım şartları tamamen bu sitenin kullanımını yönetir. Bu web sitesini kullanarak, kullanım koşullarını tamamen kabul etmiş olursunuz. Kullanım şartlarının herhangi bir bölümünü kabul etmiyorsanız, siteyi kullanmayın.

telif hakkı

 

Sitedeki materyaller telif haklarına tabidir ve yazarın izni olmadan çoğaltılamaz ve herhangi bir ticari kullanım için kullanılamaz.

Yasal lisans

Aşağıdaki kısıtlamalara bağlı olarak, Web Sitesinden kişisel kullanım için sayfaları görüntüleyebilir, indirebilir ve yazdırabilirsiniz.

Yapmamalı:

A) Bu sitedeki materyali yeniden yayınla
B) Bu siteden malzeme satmak, kiralamak veya kiralamak
C) Site malzemesini ticari kullanım için çoğaltın ve kopyalayın
D) Web sitesinin materyalini herhangi bir şekilde dönüştürme
E) Yeniden dağıtıma hazır olan içerikler hariç, Web sitesinden materyali yeniden dağıtın.

Hatalı sınırlamalar

Bu sitedeki bilgilerin doğruluğundan emin olmak için elimizden gelen çabayı göstermemize rağmen, doğruluğunu veya doğruluğunu garanti etmiyoruz. Ayrıca, malzemenin güncel olduğunu taahhüt etmiyoruz.

Karlar

Sitede açıklanan bilgileri kullanarak birinin para kazanacağının garantisi yoktur. Bir kişinin kazanabileceği para miktarı, yalnızca kişinin yapısına ve www.telepostsystems.com.tr adresinde açıklanan teknik ve fikirlere harcayacağı zamana bağlıdır.

Web sitesi ile ilgili dolaylı veya doğrudan kayıplardan sorumlu değiliz.

GİZLİLİK

Bu Gizlilik Politikası, telepostsystems.com.tr web sitesinin hizmetlerini ve sayfalarını ziyaret ederken ve kullanırken telepostsystems.gr tarafından toplanan ziyaretçiler / kullanıcılar / üyelerin tüm kişisel verilerini kapsar. Bu Anlaşma aynı zamanda ziyaretçilerin / kullanıcıların / üyelerin kişisel verilerinin telepostsystems.gr tarafından herhangi bir bağlı şirkete toplanması, işlenmesi ve yönetimi ile ilgili gereklilikleri de kapsar.

Telepostsystems.gr, veri gizliliğini işin temel bir bileşeni olarak görür. Gizlilik politikamız ve uygulamalarımız kişisel bilgilerin doğru ve yasal olarak işlenmesi, paylaşılması ve depolanması üzerine odaklanırken, gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik sağlar.

Bu gizlilik politikası, yasal olarak Yunanistan’da faaliyet gösteren telepostsystems.gr’nin ana işletme hedefi için geçerlidir.

Telepostsystems.gr, kişisel verileri AB içinde işler ve saklar. Ve belli bir süre içinde AB yasalarına uygunluğu kanıtlayabilecektir. yanı sıra burada belirtilen ilkelerimizle.

Bu gizlilik bildirimi, telepostsystems.com.tr’nin çevrimiçi etkinliklerine uygulanan tüm çevrimiçi gizlilik politikasını temsil eder. Açıklamada, müşterilerden çevrimiçi olarak ne tür bilgiler topladığımızı ve bu bilgileri nasıl kullandığımızı açıklıyor.

Web sitemiz, doğrudan bağlayıcı bir araç olan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GSYİH”), (Yönetmelik (AB) 2016/679) tarafından yönetilmektedir. GSYİH bireyler için yeni haklar yaratmakta ve halen 95/46 / EC sayılı Direktif kapsamında mevcut olan hakların bir kısmını güçlendirmektedir. 95/46 / EC sayılı Direktif 25 Mayıs 2018 tarihli yürürlükten kaldırılarak yürürlükten kaldırılacaktır. Bu politika GDPR ile uyumlu hale gelmiştir ve bu nedenle o zamana kadar 95/46 / EC sayılı Direktif ve ulusal başvurularına uygundur. 25 Mayıs 2018’de üstesinden gelin.

Gizlilik politikası, genel olarak uyumluluk sertifikası sorumluluğuna sahip olan telepostsystems.gr adresindeki yasal ekibin sorumluluğundadır. Veri Koruma Görevlisi (DPO), gizlilik politikamıza bağlı olan veri koruma politikamızı uygulamaktan sorumludur. DPO, günlük olarak uyumu onaylar ve kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm konularda yer alır.

Telepostsystems.com.tr, veri koruma denetleyicisi olarak düşünülmeli ve çevrimiçi gönderilen ve toplanan kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve yollarını belirleyecektir.

 

PRENSİPLER

Telepostsystems.com.tr’nin veri koruma politikası, aşağıdaki veri koruma ilkelerine dayanmaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesi yasal, adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilir.
Kişisel verilerin toplanması sadece belirli, açık ve meşru amaçlar için gerçekleştirilecek ve bu amaçlarla uyumlu olmayan bir şekilde daha fazla işlenmeyecektir.
Kişisel verilerin toplanması, işlendikleri amaç için gerekli olanlarla ilgili, yeterli ve sınırlı olacaktır.
Kişisel veriler doğru olmalı ve gerektiğinde güncel olmalıdır
Gecikmeksizin işlendiği, silindiği veya düzeltildiği amaçlar doğrultusunda yanlış olan kişisel verilerin sağlanması için her makul adım atılmalıdır.
Kişisel veriler, kişisel verilerin işlendiği amaçlar için gerekenden daha fazla bir süre için öznenin tanımlanmasına izin verecek biçimde tutulmalıdır.
Tüm kişisel veriler gizli tutulacak ve uygun güvenliği sağlayacak şekilde saklanacaktır.
Kişisel veriler, anlaşma sonrasında kendilerine hizmet sağlamak için gerekli olanlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Veri konuları, kişisel verilere erişim ve düzeltme veya silme, işlem kısıtlaması veya işlemeye itiraz etme ve ayrıca veri taşınabilirliği hakkı talep etme hakkına sahip olacaktır.

GİZLİLİK

Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanamayan gerçek bir kişi (“veri konusu”) ile ilgili olabilecek herhangi bir bilgi anlamına gelir. Kişisel veriler, adlar, doğum tarihi, adresler, e-posta adresleri, telefon numaraları vb. Gibi veri konusuna atfedilebilen doğrudan veya dolaylı (diğer verilerle birlikte kullanılan) her türlü bilgiyi içerir. ..

KİŞİSEL BİLGİLERİN KONSANVASYONU

Hizmetlerimizden yararlanmak ve bize bilgi vermek isteyen sitenin kullanıcılarından telepostsystems.gr’nin şirketimizi ve hizmetlerimizi işletmesini ve iyileştirmesini sağlamak için kişisel bilgi vermeleri istenebilir. Öncelikle, sitemizde yayınlanan ürünlerin gönderilmesi ve güncellenmesi için adlar, adresler, e-posta adresleri, kimlik numaraları gibi kişisel bilgileri topluyoruz. Bu bir şirket olmanın asıl işidir. Bu, ilk sürecin, talebin gereklilikleri yerine getirip getirmediğine karar vermek için kişisel verilerin toplanmasından oluştuğu anlamına gelir. Bir iş başvurusunda bulunurken adayın fiziksel adresini de alabiliriz. Ayrıca, istatistik, yönetim ve iletişim, bilgi teknolojisi, sertifikasyon ve sertifikasyon sistemleri, destek sistemleri, iç program işbirliği ve organizasyon ekipleri ve etkinlikleri gibi diğer amaçlar için kişisel veriler topluyoruz. Kişisel verileri yalnızca, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda tanımlanmış, açık ve meşru bir amaç ya da yasal bir amaç için gereken ölçüde işleyeceğiz.

KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANIMI

Kişisel verileri toplandığı amaç için kullanacağız ve verileri yalnızca bu amaç için gerekli olduğu sürece tutacağız. Müşteri bilgilerini, yasal yükümlülüklerimize veya yukarıda listelenen amaçlardan herhangi birine uygun olarak hizmet sunumu için aktif veya gerekli olduğu sürece saklayabiliriz. Kişisel verilere erişim, telepostsystems.com.tr personeliyle kesinlikle sınırlandırılmıştır.

ÇEREZLERİN KULLANIMI

Telepostsystems.gr ve iştiraklerinin web sitesi, en iyi kullanıcı deneyimini sağlamak ve trendleri analiz etmek, web sitesini yönetmek, sitedeki kullanıcıların hareketlerini izlemek ve bir bütün olarak kullanıcı tabanımızla ilgili demografik bilgileri toplamak için çerezleri veya benzer teknolojileri kullanır. . Çerezler, kullanım kalıplarını ve kayıt tercihlerini takip etmek için kullanıcının cihazına yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezlerimiz, bireyleri tanımlayabilecek bilgiler içermez. İnternet Protokolü (IP) adresleri, tarayıcı tipi, İnternet Servis Sağlayıcı (İSS), yönlendirme / çıkış sayfaları, sayfada görüntülenen dosyalar (örn. HTML sayfaları, grafikler), işletim sistemleri gibi çerezler ve izleme teknolojileri kullanılarak otomatik olarak belirli bilgileri topluyoruz. genel eğilimleri analiz etmek ve sayfayı yönetmek için sistemler, tarih / saat ayak izi ve / veya veri tarama. Web Sitesi kullanıcıları, çerezlerin özel tarayıcı seviyesinde kullanımını kontrol edebilirler ancak kullanıcılar çerezleri devre dışı bırakmayı seçtikleri takdirde, Web Sitemizdeki veya Hizmetlerimizdeki bazı özelliklerin veya özelliklerin kullanımını sınırlayabilir.

KİŞİSEL BİLGİLERİN PAYLAŞIMI

Kişisel veriler, hizmetlerimizin sunulması için böyle bir paylaşımın gerekli olduğu durumlar haricinde, üçüncü şahıslarla paylaşılmamalıdır. Kendi verilerini ve hizmetlerini müşterilerimize pazarlamalarını sağlamak amacıyla kişisel verileri üçüncü şahıslara ifşa etmeyeceğiz.

Bazı durumlarda telepostsystems.gr, denetçilerden GSYİH şartlarına uyma konusundaki meşru taleplerine yanıt olarak kişisel bilgileri ifşa etmek istenebilir. Kullanıcıların güvenliğini korumak için iletişimin haklarımızı savunmak için gerekli olduğu inancına inandığımızda, yasalar tarafından istendiği takdirde bir çağrıya veya diğer yasal işlemlere uymanın yanı sıra kişisel bilgileri de ifşa edebiliriz. Müşterilerimiz veya başkalarının güvenliği, sahtekarlığı araştırmak veya devlet talebine cevap vermek.

İŞLEM GÜVENLİĞİ

Kişisel verileri güvenli bir şekilde işleme koyacağız, kişisel verileri kazayla veya yasa dışı şekilde imha edilmeye veya kazayla kaybedilmeye, değiştirmeye, yetkisiz ifşa edilmeye veya erişime karşı korumak için doğru teknik ve organizasyonel önlemleri uygulayacağız ve koruyacağız. bir ağ üzerinden ve diğer tüm yasadışı işlem biçimlerine karşı veri. Kişisel verilerin güvenliği ile ilgili sorular KAZARIAN KONSTANTINOS, e-posta: [email protected] adresinde, kişisel bilgilerin düzeltilmesi veya silinmesi ile ilgili olarak ele alınabilir.

Müşteriler, topladığımız bilgilerin işlenmesinin herhangi bir zamanda silinmesine veya kısıtlanmasına erişme, bunları düzeltme veya talep etme hakkına sahiptir. Kişisel verileri güncel tutmamıza yardımcı olmak için, kullanıcılara herhangi bir değişiklik veya tutarsızlık hakkında bizi bilgilendirmelerini tavsiye ederiz. Kişisel verileri incelemek ve / veya düzenlemek veya telepostsystems.gr’nin ne kadar süredir kişisel verileri veya kişisel verilere erişim ile ilgili diğer soruları tutma niyetinde olduğu hakkında bilgi almak veya herhangi bir kişi tarafından tutulması veya işlenmesi hakkında bilgi vermek için kişisel bilgileriniz, lütfen bize ulaşın.

İŞ BAŞVURUSU

İş başvurularında yönetim amaçlı üçüncü taraf bir işe alım aracı kullanıyoruz. Telepostsystems.gr adresinde bir iş başvurusu yaparken, kişisel veriler telepostsystems.com.tr tarafından işlenecek ve kontrol edilecektir. İstekler gerekenden daha uzun süre kaydedilmeyecek veya herhangi bir üçüncü tarafla paylaşılmayacak. Başvuru sahipleri kişisel bilgilere erişmek, düzeltmek, silmek istiyorlarsa, lütfen bizimle iletişime geçin.

EPOSTA PAZARLAMA

Telepostsystems.gr, izin üzerine müşterilere e-posta pazarlaması gönderebilir. Bu özel onay formu serbest bir şekilde verilmelidir, özellikle bilgili ve açık olmalıdır. Bu önkoşullar, müşteriler e-posta pazarlaması almaya karar verdiklerinde yerine getirilir.

Müşteriler, talep üzerine ve ücretsiz olarak, müşteriyle ilgili kişisel verilerin, herhangi bir özel gerekçe sağlamak zorunda kalmadan, doğrudan pazarlama faaliyetleri amacıyla işlenmesine itiraz etme hakkına sahip olacaklardır. Müşteriler, bizden aldıkları e-postalarda bulunan “Aboneliği İptal Et” bağlantısını kullanarak veya [email protected] adresinden bize ulaşarak bunu yapabilir. Bir müşteri itiraz ettiğinde, bu müşterinin kişisel verileri artık doğrudan pazarlama için işlenmeyecektir.

E-postalar, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili en son haberler gibi, müşterilerimizin ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz bilgileri içerir.

SORUMLULUK

Telepostsystems, her zaman GSYİH’ya ve burada belirtilen ilkelerimize uygunluğunu göstermekten sorumludur ve bunlardan sorumludur. Telepostsystems, GDPR’nin gerektirdiği bilgileri içeren ve uygulanabilir olduğunda işlenen faaliyetlerin kayıtlarını muhafaza eder ve talep üzerine kayıtları denetim otoritelerine sunar.

Gizlilik beyanı telepostsystems.com.tr adresindeki yasal ekibin sorumluluğundadır. Bu politikaya ilişkin her türlü soru, [email protected] adresindeki KAZARIAN KONSTANTINO’ya iletilebilir.

ŞİKAYET

Müşteriler, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak şikayette bulunma hakkına sahiptir. Tüm sorular ve şikayetler DPO tarafından derhal iç prosedürlere uygun olarak ele alınacaktır.

Müşterilerin veri koruma politikası ve telepostsystems.com.tr kapsamında haklarının ihlal edilme ihtimalinin düşük olması durumunda şikayeti yeterli şekilde ele almamışlardır, müşteriler resmi olarak süpervizörlere şikayette bulunabilirler.

Şikayetler gönderilebilir: [email protected]

TELİF

Sitedeki materyaller telif haklarına tabidir ve yazarın izni olmadan çoğaltılamaz ve herhangi bir ticari kullanım için kullanılamaz.

KAR

Sitede açıklanan bilgileri kullanarak birinin para kazanacağının garantisi yoktur. Bir kişinin kazanabileceği para miktarı, sadece bireyin doğasına ve telepostsystems.com.tr adresinde açıklanan teknikler ve fikirler için harcayacağı zamana bağlıdır. Web sitesi ile ilgili dolaylı veya doğrudan kayıplardan sorumlu değiliz.

 

BU POLİTİKADA DEĞİŞİKLİKLER

Bu politika zaman zaman, ör. Telepostsystems.com.tr kurumsal yapısındaki değişiklikler veya ilgili mevzuat değişiklikleri. Herhangi bir önemli değişiklik yapılırsa, değişiklik yürürlüğe girmeden önce müşterilere e-posta veya web sitesinde bir uyarı ile bildirilir. Tüm kullanıcılarımızı gizlilik uygulamaları hakkında en son bilgiler için bu sayfayı düzenli aralıklarla kontrol etmelerini öneririz.