GENEL GÖSTERİM...

Βολίδα μεταφοράς αντικειμένων

Pnömatik tüp, bir bina içindeki belgeleri ve nesneleri kattan kata veya binalar arasında aktarmak için kullanılan bir sistemdir. Havada hareket eden özel taşıyıcıların hızlı (6m / sn) ve nesneleri (örneğin para, belgeler, laboratuvar numuneleri) güvenli bir şekilde taşıyarak değerli zaman ve para tasarrufu sağladığı istasyonlardan ve bir boru hattı ağından oluşur.

Pneymatik tüp sistemine yatırım yapmak, şirket veya kuruluşun verimliliğini artırmanın yanı sıra çalışanların güvenliğini artırma etkisine sahiptir.